Projektowanie podłóg przemysłowych

  • Producent: Wydawnictwo Naukowe PWN
  • Dostępność: Brak
Tytuł: Projektowanie podłóg przemysłowych
Autor: Hajduk Piotr
Wydanie: 1
Rok: 2013
Format: 16.8x23.8cm
Stron: 310
ISBN: 9788301174095
"Kompleksowe omówienie zagadnień projektowania podłóg betonowych!

W książce są opisane rozwiązania aktualnych zagadnień związanych z projektowaniem przemysłowych podłóg betonowych, ważnych zarówno dla współczesnego budownictwa przemysłowego, jak i ogólnego.
W kolejnych rozdziałach przedstawiono:
· rys historyczny rozwoju nawierzchni przemysłowych,
· wymagania stawiane podłogom,
· obowiązujące przepisy i stosowane normy,
· oddziaływania i obciążenia podłóg przemysłowych,
· zasady konstruowania warstw podłóg,
· wymiarowanie podłóg.
Opracowanie jest wynikiem wieloletnich doświadczeń autora nabytych przy projektowaniu, wykonawstwie i nadzorze licznych zakładów przemysłowych i obiektów użyteczności publicznej realizowanych w kraju i za granicą. W pracy wykorzystano ważniejsze publikacje powstałe w ostatnich latach. Uwzględniono wymagania aktualnych norm Eurokodu, ale również zamieszczono informacje oparte na wcześniej obowiązujących przepisach, w obszarach, gdzie ta wiedza jest dalej przydatna w procesie projektowania.
Publikacja przeznaczona dla studentów budownictwa oraz ich wykładowców. Skorzystają z niej również projektanci oraz inżynierowie budownictwa, którzy chcą rozszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia ujęte w nowych normach europejskich."