Taśmy Anatomiczne Meridiany Mięśniowo-Powięziowe dla Terapeutów Manualnych i Specjalistów Leczenia Ruchem

  • Producent: DB Publishing
  • Dostępność: Brak

Tytuł: Taśmy Anatomiczne Meridiany Mięśniowo-Powięziowe dla Terapeutów Manualnych i Specjalistów Leczenia Ruchem
Autor: Thomas W. Myers
Wydawca: DB Publishing
Rok: 2015
Numer wydania: 3
ISBN: 978-83-62526-02-4

Zrozumienie roli powięzi w wykonywaniu prawidłowych czynności ruchowych i ich funkcji w tworzeniu zaburzeń posturalnych ma podstawowe znaczenie dla wszystkich praktyków zajmujących się dysfunkcjami somatycznymi. Książka Taśmy Anatomiczne: Meridiany mięśniowo-powięziowe dla terapeutów manualnych i specjalistów leczenia ruchem przedstawia „kompleksowe sposoby” spojrzenia na anatomię systemu mięśniowo-powięziowego i narządu ruchu, w szczególności zaś na połączenia pomiędzy mięśniami w obrębie sieci powięziowej występujące w obrębie całego ciała. W tej przystępnie napisanej książce przedstawiono szczegółowo, w jaki sposób wzorce naprężeń łączą się ze sobą w obrębie „sieci” mięśniowo-powięziowej i wpływają zarówno na stabilność ruchu, jak i na kompensację posturalną.