Podstawy gospodarki odpadami

  • Producent: Wydawnictwo Naukowe PWN
  • Dostępność: Brak
Tytuł: Podstawy gospodarki odpadami
Autor: Rosik-Dulewska Czesława
Wydanie: 1
Rok: 2015
Format: 16.5x23.5cm
Stron: 390
ISBN: 9788301180744
"Nowe, szóste wydanie znanego i cenionego opracowania, w którym zostały omówione nowoczesne zasady gospodarki odpadami komunalnymi, organicznymi oraz wybranymi grupami odpadów przemysłowych. Autorka przybliża podstawowe zasady unieszkodliwiania
i odzysku odpadów oraz surowców wtórnych z odpadów, a także najważniejsze technologie stosowane w tych procesach. Zapoznaje Czytelnika z warunkami bezpiecznego składowania i monitorowania odpadów zgodnie z najnowszymi wymaganiami prawa.
Obecne wydanie zostało wzbogacone o:
· nowości technologiczne: m.in. przekształcenie termiczne oraz mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów komunalnych, spalanie i współspalanie osadów ściekowych, odzysk surowców wtórnych lub ich unieszkodliwianie poza instalacjami i urządzeniami, sposoby rozróżnienia instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych czy niebezpiecznych,
· nowości organizacyjno-prawne, jakie pojawiły się w ostatnich 4 latach. Dotyczą one głównie kierunków działań w kształtowaniu polityki gospodarki odpadami, przepisów w zakresie: kwalifikacji procesu termicznego przekształcania, składowania, postępowania z wtórnymi odpadami po procesach unieszkodliwiania. Zaktualizowany został wykaz aktów prawnych w zakresie gospodarki odpadami w Polsce i Unii Europejskiej (stan prawny na dzień 28.05.2014 r.)
Publikacja jest przeznaczona dla studentów i wykładowców kierunków związanych z szeroko pojętą ochroną i inżynierią środowiska, a także gospodarką surowcową i przestrzenną. Stanowi znakomitą pomoc dla pracowników jednostek administracyjnych, terenowych służb ochrony środowiska oraz firm zajmujących się odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów."